Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2013

pilch
  Tak mało czasu - pomyślał. - Tak mało czasu jest nam dane przeżyć na tej ziemi u boku tych, których kochamy.
— Tess Gerritsen - Dawca
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
pilch
1316 db7f
Reposted fromparamaribo paramaribo vialaj laj
pilch
4878 9376
Reposted fromTangizz Tangizz vialaj laj

June 14 2013

pilch
Reposted fromcarly carly viabrianstorm brianstorm
pilch
0312 2e9b
Reposted fromyzias yzias viano-longer-kore no-longer-kore
pilch
And still I dream he'll come to me
That we will live the years together
But there are dreams that cannot be
And there are storms we cannot weather
— Fantine, Les Miserables
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
pilch
4129 8614
Reposted fromstylte stylte viaWishMeLuck WishMeLuck
pilch
2192 7817
Reposted fromgdybam gdybam viablue-chips blue-chips
pilch
nie umiem wypowiedzieć tego co czuje, to takie jakieś złe uczucie, jakaś taka samotność, jakaś taka pustka, brak mi słów by to opisać...
— myśli
Reposted fromhelplessness helplessness viamarlaogg marlaogg

March 30 2013

pilch
7083 ac1d
Reposted frommexicomagico mexicomagico viaJasiuuu Jasiuuu
pilch
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.

Reposted fromnataa nataa
pilch
3503 0e61
Reposted fromnexxt nexxt

March 29 2013

pilch
  • Parents: you can be anything you want
  • Parents: no not that
Reposted fromlugola lugola viaMigotliwa Migotliwa
pilch
2401 f2d9 500
Reposted fromkoralina koralina viaDarkAdventure DarkAdventure
pilch
Nadchodzi chwila, w której zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz być jak ludzie, którzy cię otaczają.
— "Trzy metry nad niebem"
Reposted frombeltane beltane viaklaorz klaorz
pilch
8392 4d3f
Reposted fromtranswizja transwizja viaDarkAdventure DarkAdventure
pilch
Prawda jest taka, że czasami brakuje mi Ciebie tak bardzo, że ledwo mogę to znieść.
— Tajemnica Brokeback Mountain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
pilch
1175 da0d
Reposted fromrocket-princess rocket-princess
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.

 ’Bliźniaczo samotni’- K.Nosowska

Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viacytaty cytaty
pilch
5244 9774
Reposted fromkonwalia konwalia viaataliaboo ataliaboo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl